Advertisement
« previous next »
 
   

Nasza Azja po raz trzeci.

November 8th 2014
Każda podróż ma swoją inspirację i początek. Czasem jest nią rozmowa z kimś znajomym. Tak było w przypadku naszego pierwszego wyjazdu do Azji. Czasem natchnienia szuka się w miejscach bardziej trywialnych. Dla nas była nim, tym razem, telewizja i Anthony Bourdain. Człowiek nietuzinkowy i potrafiący na swój, specyficzny sposób, pokazać każdy rejon świata. Więc panie Bourdain, jut ... read more
Europe » Poland » Pomerania » Gdansk

Polish Flag Poland is an ancient nation that was conceived near the middle of the 10th century. Its golden age occurred in the 16th century. During the following century, the strengthening of the gentry and internal disorders weakened the nation. In a series of ... ... read more
Advertisement
Tot: 0.034s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 13; dbt: 0.0103s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb