Advertisement
« previous next »
IMG_1533  
   

IMG_1533

Burana a oblast Naryn

August 3rd 2014
V 8 jsme měli sraz u náměstí Ala Too, před budovou American school of Central Asia, kde na nás čekala naše maršrutka. Ještě předtím jsem rychle vyřídil dopisy, který jsem hodil do schránky před poštou. Doufám, že přijdou..:D Nakonec jsme odjeli až někde po 9 hodině protože jsme čekali na Nurperi, která zaspala. První zastávnou na našel 12 denní tripu byla Burana. Je ... read more
Asia » Kyrgyzstan » Kochkor

Kyrgyzstani Flag A Central Asian country of incredible natural beauty and proud nomadic traditions, Kyrgyzstan was annexed by Russia in 1864; it achieved independence from the Soviet Union in 1991. Nation-wide demonstrations in the spring of 2005 resulted in the oust... ... read more
Advertisement
Tot: 0.066s; Tpl: 0.006s; cc: 8; qc: 30; dbt: 0.0394s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb