Advertisement
« previous next »
130801-01  
   

Grønland Illulisat – Dag 10 130801-01

Grønland Illulisat – Dag 10

August 1st 2013
Det er sidste dag i Grønland. Jeg vil ikke hjem! Dagen startede med en mur af tåge og jeg kunne se at min flyvetur ind til indlandsisen ikke ville blive til noget. Jeg var også spændt på hvad der ville komme ud af hvalsafarien senere på dagen. Det ville ikke rigtigt klare op selv om vejrudsigten sagde noget andet. Ved 14:30 tiden lagde vi fra og sejlede ud i tågen i en super hurtig mo ... read more
North America » Greenland » West Greenland » Ilulissat

Greenlandic Flag The world's largest island, Greenland is about 81% ice-capped. Vikings reached the island in the 10th century from Iceland; Danish colonization began in the 18th century and Greenland was made an integral part of Denmark in 1953. It joined the Europe... ... read more
Advertisement
Tot: 0.018s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 5; dbt: 0.0057s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1mb