Advertisement
« previous next »
Skilt ved kirke på campus  
   

Skilt ved kirke på campus

Ghana uge 5

September 15th 2011
Fredag d. 9. startede som en rigtig møj-dag. Vi havde en kakerlak på værelset (igen) om morgenen, men fik den da slået ihjel efter en del besvær. Da vi så gik hjemmefra for at komme til forelæsning spillede vagterne fodbold med en levende rotte på trappen, AD! Vores forelæsning blev også noget rod. Hernede har underviseren åbenbart altid ret... Så da hele holdet kom til undervisning kl ... read more
Africa » Ghana » Ashanti » Kumasi

Ghanaian Flag Formed from the merger of the British colony of the Gold Coast and the Togoland trust territory, Ghana in 1957 became the first sub-Saharan country in colonial Africa to gain its independence. A long series of coups resulted in the suspension of the ... ... read more
Advertisement
Tot: 0.048s; Tpl: 0.003s; cc: 7; qc: 35; dbt: 0.0252s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb