Advertisement
« previous next »
Kabelbaantje!  
   

Kabelbaantje!

Dag 11-13: Matsuyama

April 17th 2011
Op de 10e dag zijn we naar Matsuyama gegaan. We deden dit per veerboot. Er zijn veel snellere boten, die binnen een uur op de plaats van bestemming zijn, maar onze boot was een van de tragere soort. De reis duurde 3 uur waardoor we in alle rust om ons heen konden kijken en ook nog een beetje konden bijkomen van de afgelopen dagen. Eenmaal aangekomen pakten we een bus en een tram om al vrij sne ... read more
Asia » Japan » Ehime » Matsuyama

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.071s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 34; dbt: 0.0384s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb