Advertisement
« previous next »
Sakura, nog meer  
   

Sakura, nog meer

Ook in Miyajima véél Sakura (en hertjes)
Dag 9-10: Hiroshima

April 15th 2011
Vanuit Beppu zijn we vertrokken met de trein naar Hiroshima, één overstap en we zaten in de echte stop-shikansen, binnen een uur waren we op het station. Daar aangekomen heeft Patrick ons meegenomen met tram naar Dobasi, en van hieruit moesten we nog 3 blokken lopen eer we bij de ryokan (traditioneel hotel) aan kwamen. Dit bleek een business ryokan te zijn, erg klein en kaal. we hadden een eigen ... read more
Asia » Japan » Hiroshima » Hiroshima

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.063s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 32; dbt: 0.031s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb