Advertisement
« previous next »
Co aan de cake  
   

Co aan de cake

Cake maakt alles goed
Dag 3: Fukuoka

April 6th 2011
De eerste echte dag in Japan - de eerste echte redelijk uitgeruste dag, dan. We hebben alle drie goed geslapen. We zaten in de 'noisy room' op de vierde verdieping (men telt de 1e verdieping als de begane grond)- vlak naast de weg, maar daar hadden we geen last van. Het langsrazende verkeer was zelfs wel een beetje rustgevend. Om 10 uur 's ochtends moesten we klaarstaan in de hotellobby (he ... read more
Asia » Japan » Fukuoka » Fukuoka

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.136s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 34; dbt: 0.0915s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb