Advertisement
« previous next »
Frisian lansdscape in the snow 2  
   

Frisian lansdscape in the snow 2

IT GIET OAN! The frisian dream...

December 20th 2010
DE ALDE FRIEZEN Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch ús ieren om! Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, It Fryske lân fol eare en rom. Refrein: Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! Klink dan en daverje fier yn it rûn Dyn âlde eare, o Fryske grûn! Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen, Oerâ ... read more
Europe » Netherlands » Friesland

Dutch Flag The Kingdom of the Netherlands was formed in 1815. In 1830 Belgium seceded and formed a separate kingdom. The Netherlands remained neutral in World War I, but suffered invasion and occupation by Germany in World War II. A modern, industrialized natio... ... read more
Advertisement
Tot: 0.656s; Tpl: 0.004s; cc: 8; qc: 33; dbt: 0.5934s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 2; ; mem: 1.6mb