Advertisement
« previous next »
Hovedfallene nermest Brasil sett ovenfra  
   

Hovedfallene nermest Brasil sett ovenfra

Iguazu Falls og Ciudad del Este

February 2nd 2009
Ciudad del Este har 230.000 innbyggere, og er med det Paraguays nest største. Den skal tjene som base for besøk til Iguazu Falls fra brasiliansk og argentinsk side samt til Itaipu Dam. Bussterminalen er 3 kilometer utenfor sentrum, men bybuss nr 4 går fra sentrum og ned forbi bussterminalen. Vi besluttet å finne hotell uten å bruke reisehåndbøker, og dessverre havnet vi i et område delvis ... read more
South America » Brazil » Paraná » Foz do Iguaçu » Iguaçu National Park

Brazilian Flag Following three centuries under the rule of Portugal, Brazil became an independent nation in 1822. By far the largest and most populous country in South America, Brazil overcame more than half a century of military intervention in the governance of t... ... read more
Advertisement
Tot: 0.111s; Tpl: 0.003s; cc: 12; qc: 37; dbt: 0.0656s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb