Advertisement
« previous next »
De begraafplaats van Fadiout  
   

De begraafplaats van Fadiout

moslim en katholieke graven door elkaar heen
Joal-fadiout en Dejifer

May 14th 2007
Vanaf Dakar gaan we zuidwaarts, even onder Dakar monden de rivieren Siné en Saloum uit in de Atlantische oceaan. De Siné-Saloum delta die zich daar heeft gevormd is een uitgestrekt gebied met moeras, lagunes en mangrove bossen. We gaan met een relatief comfortabele, maar zeker 20 jaar oude touringcar richting Mbour vandaar neem we een bush-taxi naar Joal Fadiout, twee kleine dorpjes aan de rand ... read more
Africa » Senegal » Fatick Region

Senegalese Flag Independent from France in 1960, Senegal joined with The Gambia to form the nominal confederation of Senegambia in 1982. However, the envisaged integration of the two countries was never carried out, and the union was dissolved in 1989. Despite peace... ... read more
Advertisement
Tot: 0.085s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 31; dbt: 0.046s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb