Advertisement
« previous next »
Salta - «Plaza 9 de Julio»  
   

Salta - «Plaza 9 de Julio»

Salta by

February 6th 2020
Salta by Jo, da, bussen startet opp presis kl 8.50 og vi var riktig fornøyde. Vi hadde ikke kjørt i mange minuttene før bussen kjørte på en lama. Heldigvis så det ut som den klarte seg bra, for den løp videre. Kvelden før, og i løpet av natten før vi dro, pøsregnet det og store vannmasser feide over vegene i distriktet. Veien til Salta var ikke noe unntak, jord og steiner lå igjen ett ... read more
South America » Argentina » Salta » Salta

Argentine Flag Following independence from Spain in 1816, Argentina experienced periods of internal political conflict between conservatives and liberals and between civilian and military factions. After World War II, a long period of Peronist authoritarian rule an... ... read more
Advertisement
Tot: 0.15s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 32; dbt: 0.0839s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb