Advertisement
« previous next »
Salta  
   

Salta

Hotel Regidor hvor vi bodde siste natta.
Salta by

February 6th 2020
Salta by Jo, da, bussen startet opp presis kl 8.50 og vi var riktig fornøyde. Vi hadde ikke kjørt i mange minuttene før bussen kjørte på en lama. Heldigvis så det ut som den klarte seg bra, for den løp videre. Kvelden før, og i løpet av natten før vi dro, pøsregnet det og store vannmasser feide over vegene i distriktet. Veien til Salta var ikke noe unntak, jord og steiner lå igjen ett ... read more
South America » Argentina » Salta » Salta

Argentine Flag Following independence from Spain in 1816, Argentina experienced periods of internal political conflict between conservatives and liberals and between civilian and military factions. After World War II, a long period of Peronist authoritarian rule an... ... read more
Advertisement
Tot: 0.091s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 33; dbt: 0.0303s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb