Advertisement
« previous next »
B2055068.  
   

B2055068.

Mai Chau dalen

November 6th 2019
Mai Chau dalen en langstrakt dal hvor der bor flere af de i alt 54 forskellige etniske minoriteter. For at få et indtryk af de forskellige minoriteter besøgte vi flere familier og blev inviteret ind og se deres beboelse. Husene var bygget på pæle da der i flere tilfælde har været oversvømmelse i dalen. Denne byggestil er blevet udviklet over mange hundrede år og bruges af flere forskellig ... read more
Asia » Vietnam » Northwest » Hoa Binh » Mai Chau

Vietnamese Flag The conquest of Vietnam by France began in 1858 and was completed by 1884. It became part of French Indochina in 1887. Independence was declared after World War II, but the French continued to rule until 1954 when they were defeated by Communist forc... ... read more
Advertisement
Tot: 0.131s; Tpl: 0.004s; cc: 31; qc: 95; dbt: 0.0875s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.3mb