OF "ON LINE"


Advertisement
Turkey's flag
Middle East » Turkey » Black Sea » Trabzon
April 3rd 2006
Published: September 21st 2014
Edit Blog Post

Total Distance: 0 miles / 0 kmMouse: 0,0

SÜRMENE-OF


Geo: 40.9446, 40.2704

GUN 3 GUNLERDEN PAZARTESİ
Sürmene den sonra Of'a vardık.
Of belki de Türkiye'nin en kısa yazılan yeri.
Of, Trabzon ilinin doğusunda yer alan ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçedir. Halkının önemli bir bölümü Türkmen Çepnilerden
ve Gürcistan'dan gelen Kumanlardan oluşur.
Arazisini ,Of'tan Karadeniz'e dökülen Solaklı, Baltacı ve İyidere derelerinin aşağı havzaları oluşturur.
Of, ülkenin yönetiminde söz sahibi olan birçok siyasetçi ve bürokrat yetiştirmiştir. Tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik olarak zengin bir ilçedir.
Ophiussa veya Ophiusa Eski Yunancada "yılanların yaşadığı yer" anlamına gelmekte olup başta Portekiz, Rodos ve Marmara Denizi'ndeki Avşa adası olmak üzere çok sayıda yerleşim antik çağda bu adı taşımıştır.
Gerçekte Antik çağ yazılı kaynaklarında Of "OPIUNTE" adıyla geçmektedir ve eski Lazca "OPUTHE"=(Yerleşim yeri; köy) anlamını ifade eder.
Trabzon Of ve hinterlandında Lazlarin arkaik öncülleri olan Kolhis veya Tzan kabilelerini yaşadığı tarihsel tanıklıklarla sabittir.
4. yüzyıl başlarında Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul edilmesiyle, bu din halk arasında hızla ve serbestçe yayılmaya başladı.
Daha önce Doğu Karadeniz'de yaşayan kavimler de Hıristiyanlığa geçmeye başladılar. Hıristiyanlaşan bu kavimler tedrici bir şekilde Doğu Kilisesi'nin resmi dili olan Yunanca'yı öğrenmek zorunda kaldılar.
Özellikle 10. yüzyıldan sonra Papazların telkinleriyle bu dili konuşmak daha
da yaygınlaştı.
Zira Papazlar "İncil'in dili dışında bir dilde konuşulan her kelime cehenneme gitmek için işlenen bir günah olarak hesaplanacaktır" şeklinde telkinlerde bulunmakta idi.
Bu durum, yerel halkın kendi dilleriyle karışık bir Yunanca ya da halk arasında bilinen adıyla Rumca konuşulmasına neden olmuştur.
İzlenen bu Bizans siyaseti, yerel dillerin, inançların ve geleneklerin büyük bir çoğunluğunun belleklerden silinmesine, kısaca yerli unsurların asimile olmasına neden olmuştur.
12. asırda Çepni Türkmenleri Doğu Anadolu üzerinden göç ederek Doğu Karadeniz'e yerleşmiştir.
Trabzon'un batı bölgelerine yerleşen Çepniler den Trabzon'un doğusuna da yerleşmeler olmuş ve bu gün dahi Trabzon'un Çaykara ilçesinde soyadı Çepni olan aileler mevcuttur.
Bölgenin asıl unsurları kuman kıpçaklarıdır.
Gürcistan'dan bütün karadenize dağılan kumanlar Of bölgesine yoğun olarak yerleşmiştir.
Kumanlar Gürcistan'da uzun süre kaldığından hristiyanlığı benimsemişlerdi Of ve çevresi 1461 yılında Trabzon'un Fatih tarafından fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğunun eline geçmiştir.
Bu tarihten sonra gittikçe Müslümanlaşmıştır.
Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında da yoğun kuman iskanları ile nüfusu artmıştır.
1717 yılında Rizeli kuman soylusu Tuzcuoğlu isyanında Tuzcuoğlu Memiş Ağa, kaçarak Oflulara sığınmışlar,
Osmanlı Ordusu Ofluları kırmaya başlamasına rağmen kendilerine sığınan Memiş Ağa teslim edilmemiştir.(Laz inadı dedikleri budur )
Ancak Memiş Ağa kendi isteği ile Ofluların kırılmaması için teslim olmuştur.
Yunan Kaynaklarında belirtildiğine göre 1912 yılında Of'taki Rum nüfusun oranı ancak yüzde 1 olmuştur.
Oflular bölgenin tarıma elverişli olmayışı nedeniyle ya gurbete ya eğitime yönelmişleridr.
Bu doğrultuda koskoca Osmanlı İmparatorluğunun din adamı yetiştiren müesselerinin çoğu İstanbul'dan sonra Of'ta olmuştur.
Oflu hocalar kaybolmaya yüz tutmuş din ilimlerini tekrar canlandırmışlar,
Hazerfen Ahmet Çelebi gibi uçan yedi Türkten üçü Oflu Hocalardan olmuş, en dakik saat bulma aletlerini yapmışlar ve uygulamışlar,
Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ü desteklemişler, İstanbul'da en büyük medreselerde müderrislik yapmışlar, padişaha kafa tutmuşlar,
Mehmet Akif'in şiirlerine konu olmuşlardır.
Türkiyenin her yerinde Oflu Hocalar simge olmuşlar, şarkılara, fıkralara konu olmuşlar, Of dışında bir çok yerde Oflu Hoca mezarları ,yatır haline dönüşmüştür.
Şimdiki terminolojiye göre Of'luların Allah'a "on line" bağlı oldukları ifade edilmektedir.
Velhasıl havasından mı suyundan mı bilinmez ...anlaşılan bu Of halkı tarih boyunca din konusuna takık....
Konu bu değil, bizim burada bulunma nedenimiz tanıdığımız bir arkadaşın Çay fabrikasını ziyaret etmek.
Bu dostumuz "organik çay " yetiştirmeğe çalışmaktadır..
son derece bilimsel bir yaklaşımla tarım işletmeciliği yapmaktalar ...
gurur duydum..
Burada güzel bir çay içip yolumuza devam ettik....
Of'tan azıcık uzaklaşınca üzerimizde ki din baskısı azaldı.....

Of ta hava :

https://www.accuweather.com/en/tr/of/321286/weather-forecast/321286


AdvertisementTot: 1.522s; Tpl: 0.017s; cc: 12; qc: 32; dbt: 0.0084s; 1; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 1; ; mem: 1.3mb