Schotland - The End


Advertisement
United Kingdom's flag
Europe » United Kingdom » Scotland » Inverness-shire » Inverness
April 18th 2009
Published: April 27th 2009
Edit Blog Post

Enkele kiekjes van de terugreis Hull-Zeebrugge.


Additional photos below
Photos: 30, Displayed: 22


Advertisement

Photo 1Photo 1
Photo 1

Een kijkje in de toch wel ruime kajuit
Photo 4Photo 4
Photo 4

Uiteraard is ook op de boot een speelpleintje aanwezig
Photo 7Photo 7
Photo 7

Door dit sluisje moet onze boot heen ... good luck
Photo 17Photo 17
Photo 17

4 meter lager
Photo 18Photo 18
Photo 18

Over maatwerk gesproken. Langs beide kanten is er geen volle meter over.


Tot: 1.033s; Tpl: 0.056s; cc: 5; qc: 46; dbt: 0.0339s; 1; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 1; ; mem: 1.3mb