ZONA BURADA !!!


Advertisement
Europe » Kosovo » Centre » Prishtina
May 2nd 2012
Published: January 6th 2016
Edit Blog Post

Geo: 42.6724, 21.1645

GÜN 06 GÜNLERDEN ÇARŞAMBA:
Sabah acılar içinde uyandım.
Yıkanırken sırtımda ve belimdeki şişlik ve kızarıklıkların farkına vardım..
Ürtiker gibi...bir şeyler dökmek gibi bir şey ...
Ayşeciğe gösterdim derhal teşhisi koydu.
"Sen zona olmuşsun" dedi.
Haydaaa bu da nereden çıktı ?
İnterneti karıştırdık aynen dediğim bulgular var..
Geceleri her tarafım yanıyor demiştim.
Bu hastalığa "gece yanığı " hastalığı derlermiş.
Mikrop kapmasın diye yıkan mamam gerekirmiş.
Biraz Çörek yağı sürdüm..
Hani her derde devadır diye ...
Bilahare ,Sokağa çıkıp börek aldım.
Pek parlak değildi, ama ayran ile kendimizi besledik.
Sorunsuz giderken aniden hududa geldik.
Ne oluyor demeğe kalmadan Kosova'ya gelmişiz..
İstanbul'dan çıkarken tüm Avrupa için geçerli araç sigortanız burada geçmiyor.
Şaşırdım kaldım.
Kosova Sırbıstan'dan ayrılınca ,Sırbistan için geçerli olan sigortanız
Kosova'da geçmiyor.
Kosova çakalları, küçük bir boşluk bulmuşlar ve bunu kullanıyorlar
Minibüs için 73 E ( yanlış duymadınız ) 73 E yol kullanım bedelini
utanmadan talep ediyorlar.
İtiraz edince bunun 15 günlük bir bedel olduğunu söylüyorlar
Ben sadece bir günlüğüne giriyorum tepkisi ,havada kalıyor.
Kararsız kaldım
Zira bir günlük Kosova aslında bu para etmez
ama yarın devam edeceğim, Prizren-Iskodra yolu ,bu girişi zorunlu hale getiriyor.
Lanet ederek parayı ödedim.
Yol kalabalıklaştı ve yol kalitesi düştü...

Şehri çok ruhsuz bulduk
Levha özürlü olduklarından nerede olduğumuzu kestirmek zor.
Bir yerde bir otel bulduk..fiyatta anlaştık.
Park yeri de var
Mükemmel bir oda verdiler
tesadüfen şehrin Mekezindeymişiz..
Odada ki dev
TV tüm Türk kanallarını alıyor.
Adeta Türkiye'deyiz.
Öğlen bir lokma yemek için sokağa çıktık..
Her taraf cafe dolu
ve tüm Cafeler tıklım tıklım dolu..
Priştine (Arnavutça: Prishtinë / Prishtina; Sırpça: Priština / Приштина) Kosova Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri
De facto olarak Kosova Cumhuriyeti'nin Priştine ilinde; de jure olarak Sırbistan Cumhuriyeti'ne bağlı Kosova-Metohiya Özerk Bölgesi'nin Kosovski ilinde yer alır. Ayrıca de jure olarak Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Misyonu'nun Priştine Bölgesi'nde (District of Pristina) bulunur.
Oldukça Karuşuk kuruşuk işler...
Kısaca anlatıyorum:
De facto : "yersen",
De Jure:"kitabına göre" demektir.
Tarihî Kosova Ovası'nın üstünde konumlanan şehir, Kosova Ovası,Kastriot ve Graçaniça belediyeleri ile çevrelenmiştir.
Priştine-Mitroviça karayolu üzerinde Sultan Murad Hüdavendigâr'ın şehit olduğu yerde kurulan türbe Meşhed-i Hüdavendigâr ve Gazimestan bulunur.
Priştine, güneyde ana şehirler olarak Prizren (batı koluyla) ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'e ulaşan ana karayolunun kuzey ucunda yer alır.
Şehrin kuzeyindeki iki ana karayolu ise Mitroviça ve Poduyeva'ya ulaşır.
Roma döneminde Priştine'nin 15 km civarında bulunan Ulpiana şehri
bir yerleşim yeri olarak mevcut olmuştur.
Bu şehir tamamen yok edilmiş, daha sonraları da İmparator I. Justinian tarafından yeniden kurulmuştur.
Bugün Liplan şehrinin bu tarihî şehrin üzerinde bulunduğu söylenir.
Roma'nın çöküşü sonrasında Priştine, Balkanlar'da konumu gereği, bulundurduğu iyi pozisyonunu, ticaret merkezi özelliğini korumuştur.
Priştine, Sırbistan bölgesi içinde başkent olduğu II. Stefan Uroş Milutin (1282-1321) döneminde önemini daha da arttırmıştır.
1389 yılındaki büyük savaş olan 1. Kosova Savaşı'na kadar diğer Sırp idarecilerin altında bu durum sürmüştür.
1. Kosova Savaşı'nın Osmanlı Türklerince kazanılması sonrasında bütün Kosova bölgesinde olduğu gibi, bu bölgenin önemli şehirlerinden Priştine'de de yeni bir dönem başlamıştır.
Yeni dönemde ,Priştine'de Osmanlı devlet idaresi, kurumlarıyla beraber yerleşmiştir.
Osmanlı hâkimiyetindeki Priştine, kısa sürede İslamî karakter kazanmaya başlamıştır. Bu dönemlerde şehir, yeni kimlik altında gelişmiştir.
Osmanlı devrinde bir Balkan şehri olan Priştine, Priştineli Mesihi gibi birçok divan ve halk şairi, ünlü kişilik yetiştirmiş bir kenttir.
1870'lerde Balkanlar'da Osmanlı idaresi aleyhine gelişen hareketler sonrasında Priştine'de bu durumların sonuçları görülmeye başlar.
19. yüzyılda hazırlanan bir Osmanlı atlasına göre ilgili yüzyıl sonlarında, Üsküp, Priştine, Seniçe, İpek, Prizren ve Taşlıca sancaklarından oluşan Kosova Vilayeti'nin sancak merkezlerinden biri olan Priştine 11.000 kişilik nüfusa sahiptir.

Söz konusu dönemde Kosova Vilayeti'nin idarî merkezi olan Üsküp'ün nüfusu 25.000'dir.
Prizren ise 38.000 kişilik nüfusa sahiptir.
20. yüzyıl başında Balkanlar'da Osmanlı egemenliğinin kalkması sonucunu doğuran 1. ve 2. Balkan Savaşı sırasında Priştine büyük sıkıntılar yaşamıştır.
Şehre Ekim 1912'de giren Sırp ordusu Priştine'deki Müslümanlara (Türk, Arnavut vb.) ağır saldırılar ve katliamlar gerçekleştirmiştir.
Uzun yıllar Osmanlı idaresinde kalan şehir I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın bir parçası hâline geldi.
Balkan Savaşları'ndan sonra, Kosova'nın birçok yerinden olduğu gibi, Priştine'den de on binlerce Türk ve Müslüman, özellikle Türkiye'ye göç etmek durumunda kalmıştır. Bugün, Türkiye'de yaşayan Kosova Türklerinin az sayılmayan bir kısmı Priştine kökenlidir.
II. Dünya Savaşı sırasında, 1941-1945 yılları arasında Priştine, İtalya ordusunun kontroluna geçmiştir.
1946'da Priştine, Sosyalist Kosova Özerk Bölgesi'nin başkenti olmuştur.
1953'ten 1999'a kadar şehrin nüfusu 24.000'den 300.000 civarına dayanmıştır.
Bu dönemde, şehirde yaşayan her milletin nüfusunda artış görülse de en büyük artış Arnavut nüfusta görülmüştür.
Arnavutlardaki büyük nüfus artışının sebebi, son dönemde Kosova'da görüldüğü gibi, dağlık bölgelerden Priştine'ye yapılan göçtür.
1980'lerde şehir nüfus oranının %! (MISSING)kadarının Arnavut olduğu söylenmektedir.
Priştine, Kosova'nın başkenti olması sebebiyle, Kosova'da Sırpların başını çektiği Yugoslavya idaresine karşı
gerçekleştirilen protesto gösterilerinin de merkezi olmuştur. Kasım 1968'de yapılan öğrenci hareketleri Priştine üzerinden Belgrad'a doğru olmuştur.
Bu hareketler, dönemin Yugoslavya güvenlik güçlerince ortadan kaldırılmıştır.
Tito idaresi tarafından bu dönemde Priştine Üniversitesi'ne bağımsız bir enstitü özelliği verilmiştir.
Ancak, sonraki dönemde Belgrad Üniversitesi'nin karşısında Kosova'daki demokratik faaliyetlerin bilim ve idare merkezi olmaya başlayan üniversiteye baskılar uygulanmıştır.
1989 yılında Sırbistan cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç'in Kosova'da yaptığı ve Sırpları koruyup diğer halklara gözdağı veren konuşması ardından, Priştine'de her alanda durumlar değişmeye başlamıştır.
Sıkıyönetim idaresi şeklinde gelişen ve Müslümanları her alanda devre dışı bırakmaya yönelen anlayış sonucunda, Priştine zor bir döneme girmiş oldu.
Sıkıyönetim ve baskıcı idarenin patlama noktası olan 1998 yılında Priştine'de durum iyice gerginleşmişti.
24 Mart 1999'da NATO güçlerinin Yugoslavya ordusuna ve Yugoslavya idarî yapılarına yönelik başlattığı harekât sonucunda birçok yapı bombalandı.
Bu süreçte Priştine'de de birçok bombalama gerçekleştirildi.
1999 Mart'ı ile beraber Priştine'de büyük şiddet olayları başladı.
Bu dönemde Arnavut ve Türklere ,Sırp asker, polis ve gerilla güçleri tarafından büyük saldırılar gerçekleştirildi.
Çeşitli gizli yollarla Arnavut ve Türk ailelerinin büyük kısmı şehri boşaltarak başta Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere kaçabildikleri bölgelere sığındılar.
Bu
dönemde Türkiye'de göçmen kampları kurulmuştur.
Savaş sonrasında Priştine'de bu döneme dek yaşayan Sırpların çok büyük kısmı şehri terk etti.
Bunlardan bir kısmı Priştine yakınlarındaki Sırp yerleşim yeri olan Graçaniça'ya yerleştiler.
Sırpların boşalttıkları yerlere ,Priştine dışından şehre gelen Arnavut köylüleri geçti. Şehir, 1999'dan sonra çok büyük bir göç dalgası yaşamış ve nüfusunu epeyce arttırmıştır.
Bu hareketlenme, köy ve dağlık bölgelerdeki Arnavutların göçü idi.
Son nüfus hareketleri neticesinde Priştine'nin demografik yapısı Arnavutlar lehine iyice değişti.
Şehirde yaşayan Türkler, savaş sonrasında azınlık durumuna düşmüşlerdir.
Priştine, Kosova Cumhuriyeti'nin idarî, kültürel, ticari, ekonomik vb. yönlerden merkez şehridir.
Özellikle, Kosova'nın bağımsızlığından sonra (17 Şubat 2008), şehrin ulusal ve uluslararası yolları genişletilmeye başlanmıştır; binalarının bazıları tadil edilmiştir, bazılarının tadilatına hâlen devam edilmektedir.
Şehir, Kosova'nın geneli gibi, bir yeniden yapılanma içindedir.
Kosova'nın idare, eğitim ve kültür merkezi olan Priştine'de, Priştine Üniversitesi ve Priştine Uluslararası Havalimanı bulunmaktadır.
Priştine'deki Osmanlı eserleri, tarihî süreçte ciddi zararlar görmüştür.
Osmanlı sonrasındaki devirden itibaren başkent sıfatı verilen şehirde, Slav ve Batı tarzı bir anlayış ve yaşam tarzı egemen kılınmaya çalışılmış ve bu çalışma sistemiyle şehir, Osmanlı kimliğinden kısmî uzaklaşmalar yaşamıştır.
Şehir, Yugoslavya ve NATO arasında 1999 yılında meydana gelen savaştan sonra BM'nin kontrol merkezi oldu.
Priştine, I. ve II. Kosova Savaşları'nın yapıldığı ovada yer almaktadır.
Bu yönüyle de ayrıca, Türkler için önemlidir.
Sokaklarda dolaşırken halkının acıları hızla unutmak için bir gayret içinde olduğunu gözlemledik.
Gel gelelim bizim acılarımız devam ediyor ...
İnternet verilerine göre "Zona" olduğumuz kesinleşince, Eczane ziyareti şart oldu.
Eczacı kıza derdimizi anlattık ...ilaçlar üniversel zaten
Kızcağız aradığımız ilaçları verdi.
Dozajı sorduk 200 mg X 3 tavsiye etti .Ayrıca B vitamini takviyesi vs vs....
"Central room" diye havalı bir cafede gençlere uyup Hamburger-Cola yaptık.
Sonra gelip otelde biraz dinlendim .
17:00 gibi tekrar çıktık .Gerçekten de kentin merkezi yürüme mesafesinde
Topu topu bir adet trafiğe kapalı caddesi var..
Bir adet kahraman heykeli dahil, fazla görülecek bir yer yok.
Burada da Sultan Fatih Camii var ...
Yol boyunca yer alan güzel bir kahveye oturup piyasayı izlemeğe karar verdik
Makedonya ya oranla kızların bacakları derhal kalınlaştı..
Bu kadar yakın km de bu denli farklılık nasıl oluyor ?
Bir türlü mana veremedik.
Yemekten sonra yürüyerek tekrar otelimize döndük
Muhteşem Süleyman'ın izlemediğimiz bir bölümünü
türkçe izliyoruz ...
Balkan da dizi kaçırmanız mümkün değil ...
Acılarım çok.....
geç saate yatıp uyuduk ..
Her gün,günün karelerini toplayarak video haline getirdim ve kolaylık olsun diye You tube'a koydum ...ilgileniyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli:Pristina 'da şimdi hava durumu :
http://weathersticker.wunderground.com/weathersticker/sunandmoon_metric/language/turkish/global/stations/13481.gif

GÜNÜN ÖZETİ

GÜN KM: 87 KUMULATIF KM:1387

ORT HIZ:40

MAX HIZ:87

TOPLAM SAAT:

SÜRÜŞ SAAT : 210

YAKIT :

AdvertisementTot: 1.213s; Tpl: 0.02s; cc: 12; qc: 35; dbt: 0.0095s; 1; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 1; ; mem: 1.4mb