CATANIA ISKENCESI


Advertisement
Italy's flag
Europe » Italy » Sicily » Catania
July 11th 2012
Published: January 15th 2016
Edit Blog Post

Total Distance: 0 miles / 0 kmMouse: 0,0

SYRACUSE-CATANIA


Geo: 37.503, 15.0881

GUN 35 GUNLERDEN HALA ÇARŞAMBA :
Catania'da sahili izleyerek bir çırpıda kampımızı bulduk...
Fevkalade kötü, bir gençlik kampı ...
Nerede camp hakkında bilgi veren web sayfası ? nerede bu ?
Acı gerçekler bir bir kafamıza iniyor ..
İyi günümüzde değiliz...
Üstelik kamp içinde, kayan kumlar olduğu için, araç ile her yere park edemiyorsunuz..
Sanırsın ki Indiana Jones filmi çekiyoruz.
Her bir yanımızda tehlike fışkırıyor..
Aka aka çaresiz, ancak, disconun karşısında, sağlam bir düzlük bulup park ettik...
Kamp konusunda Sicilya,moralimizi bozdu doğrusu ...
Catania şehri, Sicilya adasının doğusunda İyonyen Denizi sahillerinde, Messina ile Sırakuza şehirleri arasında ve Etna Dağı yanardağı eteklerinde kurulmuştur.
Şehrin hemen eteğindeki , deniz sahilleri yanardağ lavalarından ve siyah bazalt kayalarından oluşan büyük yarları içermektedir.
Şehrin güneyinde, "Simento Nehri" bulunmakta ve bu nehir Sicilya adasının en geniş (2000 hektarı aşkın alanda) mümbit ovalarından biri olan Katanya ovasından ,Katanya Körfezi'ne akmaktadır.
Şehrin limanı ve ticari ve sınai bölgeleri, bu ovada nehrin ağzına doğru yer almaktadır.
Şehrin kurulduğu güney ve güneydoğu Katanya ovası, genellikle düzlük arazidir.
Fakat orijinal şehir, şimdi "Piazza Dante" meydanı ve eski Benediktin San Nicolo manastırının bulunduğu tepe üzerindedir
Şehirde diğer bir tepelik mahalle, büyük Gravina mahallesi ile Katanya Citadella Üniversitesi'nin konumlanmış olduğu Santa Sofia tepeleridir.
Şehrin yakınlarındaki, bizim kampın bulunduğu sahillerde ,küçük körfezler bulunmakta ve bu konum Katanya'nin önemli bir yaz-deniz tatil ve turizm merkezi olmasına neden olmaktadır.
Katanya şehri ,Etna Dağı eteklerine doğru ilerleyip gelişmekle beraber, Etna Dağı "Parco dell'Etna" adı altında bir doğa parkı olarak korunmaktadır.
Katanya şehrinin iklimi, tipik sıcak Akdeniz iklimine iyi bir örnektir fakat yine de İtalya'nın en sıcak şehri olarak bilinmektedir.
Kentin, uzun ve olaylarla dolu bir tarihi vardır.
Tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber ,M.O. 6. yüzyılda, Yunan Naxos lu kolonocileri tarafından ,Siraküza'nın kurulmasından 5 yıl sonra diğer bir kolonici topluluk tarafından kurulduğu (yaklaşık M.Ö. 730) belirtilmiştir.
Şehrin sakinleri, M.Ö 470 e kadar bağımsız yaşamışlar ama o tarihte Siraküza'lı despot Hieron, Katanya şehrini boşalttırmış ve yeni kolonistler tarafından yeniden Etna adıyla kurulmuş..
M.Ö. 403de Siraküza'lılar yine Katanya'yı ellerine geçirip, şehir sakinlerini köle olarak satmışlar ve şehri Campania'dan gelen paralı askerler vermişler.
Kadere bak !!
Kartacalıların, Katanya önlerinde , Siraküza'lıları yenmesi ve Katanya'ya yerleşen Campanialı paralı askerlerin hiç karşı koymamaları nedeniyle, Katanya, Kartacalılar eline geçmiş.
Helenistik Makedonya Kralı Pirus ,M.Ö. 278de Sicilya kralı olup adaya geldiğinde Katanyalılar tarafından büyük sevgiyle karşılandı.
Roma ile Kartaca arasındaki Birinci Pön Savaşı'nda, M.Ö.263 de Katanya, Roma Cumhuriyeti idaresini kabul etmiş.
Fakat Romalılar,Katanya'dan, komşu Messina ve Taormina gibi şehirlere sağladıkları "konfedere şehir" sıfatını esirgemişier.
Vardır bir sebebi...
Buna rağmen, Roma idaresi altında Katanya zengin bir şehir olmuştur..
Bu arada şehir depremler ve Etna Dağı volkanın hareketlenmesi ile zaman zaman harap oluyor.
Roma İmparatorluğunun çökmesi sırasında Katanya 440-441de Vandalların yağmasına uğramış ve sonra Ostrogotların idaresi altında yaşamış.
Fakat Bizanslılar 535 de şehri tekrar ellerine geçirmişler...
Bundan sonra, çok kısa bir dönem hariç 9. yüzyıla kadar Katanya Bizans Imparatorluğu yönetiminde yaşadı.
Bu dönemde, Sicilya Adası Bizans valisinin başkenti Katanya oldu.
652 deki ilk Arap "tanışalım" hücumundan başlayarak ,700lu yıllarda Sicilya habire Arap hücumlarına hedef oldu. 836 da Arap güçleri ilk defa Sicilya'ya girdiler.
O ana kadar gelgeç hanına dönen Katanya, nedense sadece bu olayı "istila" olarak kabul etmektedir…
Anlaşılan diğerleri misafir sayılıyor..
Tarih sunarken kelimeleri dikkatli seçeceksin…
Sicilya'nın Bizanslılar elinde tamamiyle çıkması 100 kadar yıl sürmekle beraber ,ada kıyıları tümüyle Müslümanlar eline geçmiş.
Bu arada Arapların El -Medina adını verdikleri Palermo, adanın merkezi olmuş ve Katanya'nın önemi haliyle azalmış.
Palermo'dan Aglabiler (827-909) ve Fatimiler (909-965) merkezi idareleri altında Katanya bir "kadı" ile idare ediliyormuş.
965-1091e kadar Sicilya Emirliği adayı benzer şekilde idare etti.
Fakat 1037-1061 arasında, Sicilya Emirliği zayıflık alametleri gösterince 1061-1091 arasında adanın kuzeyinde başlayarak Normanlar Sicilya'yı tekrar Hristiyan idaresine geri almaya başladılar.
1072 de, Katanya,Sicilya Norman Kontu I. Roger tarafından ele geçirildi ve ancak
20 yıl sonra ,1092de Normanlar tüm Sicilya'yı teslim aldılar.
1282 de Katanya isyancıların başlıca merkezi oldu..
Katanya eski Sicilya'ya başkentlik imtiyazlarının bazılarını koruduysa da ,şehir genel olarak 15. yüzyılda geriledi.
Buna rağmen, Katanya ,kültür, sanat ve siyasi açıdan gelişmelere sahne oldu.
Örneğin, 1434 de Sicilya'da ilk üniversite Katanya'da açılmış. 16. yüzyılın başında Kastilya ve Aragon'un birleşmesi ile ortaya çıkan İspanya İmparatorluğu'nda Katanya'nın önemi daha da azalmış.
1516 ve 1647de, Katanya, İspanya'ya karşı isyan etti ise de, sonuçta büyük güç karşısında eğilmek zorunda kalmış.
Bunun yanında programa ilaveten ,doğal afetler devam ediyor....
1669 da Etna Dağı patlaması, şehre büyük hasar vermiş.
1693de depremler ve lav dalgaları nedeniyle Katanya tümüyle yıkılmış..
Bilahare ,Şehir ,Barok mimarı stilinde yapılarla yeniden ortaya çıkmış.
Günümüzde bu Barok stili yapılar, şehrin en eski ve en haşmetli binaları olmaktadır.
19. yüzyıl başlarında, Katanya ,Sicilya'nın bağımsızlık kazanmasını istiyenlerin başındaydı.
Sonra İtalya'nın birleştilmesi akımı ortaya çıkınca, Katanya'nın Sicilya'ya özerklik isteyişi İtalya'yı birleştirme akımı ile ters düşmekteydi.
1860da Garibaldi gönüllü ordusuyla, Sicilya'yı Sardinya-Piemonte Krallığı adına eline geçirdi ve 1861de yapılan plebisitler sonunda Sicilya ve Katanya İtalya Krallığı'na bağlandı.
Ama bu krallığın Sicilya'daki merkezi artık Katanya değil Palermo olmuştur.
II. Dünya Savaşında Haziran 1940 dan itibaren Katanya, müteffiklerin havadan büyük bombardımanına hedef oldu ve şehirliler etraftaki kırsal alanlara yayılmak zorunda kalmışlar.
Bu durum, 1943de Alman güçleri Sicilya'yı terk edinceye kadar devam etmiş.
Harp kıtlıkları ve organizasyon bozukluklarından sonra, yeni İtalyan Cumhuriyeti'nde Katanya yine dışlandı.
Bunların kaderi de habire dışlanmak..
Oğlum sizde var bir bozukluk ama ben daha tam çıkaramadım..
Diğer Güney İtalya Mezzogiorno şehirleri gibi ekonomik ve sosyal bakımdan hızla büyüyen gelişen Kuzey İtalya karşısında, tarihsel olarak ekonomik ve sosyal altyapının geride kalması ve sosyal bakımdan "mafia"'nın Sicilya'da çok önem kazanması, Katanya için büyük problemler yarattı.
Sicilya'nın özerk bir bölge olması da Katanya'ya yaramadı ve bölge merkezi Palermo oldu.
Katanya büyük bir nüfusuna rağmen, bölge merkezi olmayan İtalya'nın tek büyük şehri olarak isim yaptı.
Buna rağmen 1960 larda ve kısmen 1980 li yıllarda, Katanya biraz refah yüzü görebildi.
Burada bir açıklama yapmak gerekiyor ....zira Doğu Sicilyalılar köken olarak kendilerini "Yunan" addederlerken batı Sicilyanın köken olarak “arap” olduğunu iddia edilir hatta bu yüzden Mafia ' ya bulaşmadıkları söylenir.
Ancak 21. yüzyılda Katanya yine problemlere karıştı.
Şehrin iktisadi ve sosyal gelişmesi yavaşlayıp şehir durgunluk ile karşı karşıya geldi. Bunda şehrin politik idaresini ele alan "Forza İtalia" politikacılarının da büyük katkısı olduğu söylenmektedir.
Görülecek yerler -
Katedral meydanı ve Katedral (1169)
"Fontana dell'Elefante (Fil Çeşmesi)" (1736)
Ursino kalesi (1239)
Antik Roma şehri kalıntıları ve anfi-tiyatro
Eski Benedictin San Nicolo Manastırı ve üstü kapalı avlusu
Akşam üstü Kampa Prag'lı bir çift geldi..
Azıcık kamp muhabbeti yaptık.Paesum' da Ulysees'i çok methettiler.
Kayda aldık...
Ayşe ile günü Whisky ile devirmeye karar verdik .
Güzel bir gün batımı oldu.
Günü batırdıktan sonra ,artık şehri fethetme zamanı geldi.
Hedefte şehrin en baba lokantalarından biri olan "La Siciliana" var.
MIO ‘ ya kuvvet yola çıktık.
Trafik çok ağır ve adeta İstanbul ‘ da araç sürüyoruz.
Dar ve tek istikamet yollarda ,her kavşağa geldiğinizde önce ben geçeceğim dalaşmaları..yolun ortasında aniden durup tanıdıklarla yarenlik edenler ... ne ararsanız var ..
Tarihte her gelen vurmuş ya ..iyi olmuş keratalara diyorsunuz…
Lokantayı nasılsa bulduk …
Kapıda park kahyası var..şaşırdık..
Bildiğiniz üzere ,park kahyası,aslında hiç yardımsız normal olarak park edebileceğiniz yere, yüzünüze bakmadan,sadece elinin iki parmağını sallayarak park etmenizi sağlayan kişidir bu. çaresiz yardımı kabullendik…
Lokanta umutlarımızın da üzerinde..
Müthiş bir yemek ve şarap sundular..
Üstüne üstlük Ayşe ‘ ye kendi özel tariflerini kapsayan bir kitap ile anı olsun diye bir duvar tabağı hediye ettiler..
Beklemiyorduk ...bir güney misafirperverliği ile karşılaştık..
Döndük ama gece hayatı ile ünlü olan kentin sokakları o denli tekin değil…
Başımıza iş açmayalım
Kampa dönelim dedik
Ve işte o andan itibaren Elm sokağı kabusu başladı..
Kamptaki ve üstelik karşımızdaki Disco delirmiş..tahammül fersah bir müzik çalıyorlar..
Dedim ki bu akşam müziği bırakmazsam artık hiç bırakmam.
Bu gece gençlerin şerefine müzik sabah 05:00 e kadar sürecekmiş…
Yanımızdaki Prag'lı çift akıllı imiş gece saat 23:00 sırasında parasını da geri alarak kampı terketti..
Bize de aynı şeyi öğütledi ama gece 23:00 ten sonra Sicilya sokaklarında dolaşmak istemedim doğrusu
Biz ,yer değiştirerek kurtulacağımızı sandık..
Ne mümkün ?
Sahilde bir yerlere kaçtık ama bu kez de tam 3 disco'nun kesiştiği yere denk düşmüşüz..artık 3 disconun manasız müziği, bizi çapraz ateşe alarak 3 taraftan vuruyor..
Gözü kırpmadan sabahı ettik..
Erken saatte idare'ye gidip kendilerine saygılarımı bildirdim..
Saygılarımı sunarken biraz ısrar etmiş olacağım ki, paranın yarısını iade ederek sunuşumu kısa kesmek zorunda kaldılar.

Biz ettik siz eylemeyin ..

Bir.. bu mevsimde Sicilya' ya gitmeyiniz..

İki…Yaşınız 20 üzerinde ise gençliğin ağır bastığı kamplardan uzak durunuz.

Üç…Kampa girmeden önce disco nun kaçta kapandığını sorunuz.

Hergün,günün karelerini toplayarak video haline getirdim ve kolaylık olsun diye You tube'a koydum ...ilgileniyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli:
günün klipi :

Catania Camp Videosu :
https://www.youtube.com/watch?v=iuD5WjVF9dk

https://www.youtube.com/watch?v=iuD5WjVF9dk

GÜNÜN ÖZETİ

GÜN KM: 268 KUMULATIF KM: 5383

ORT HIZ: 56

MAX HIZ: 110

TOPLAM SAAT:

SÜRÜŞ SAAT :4:15

YAKIT E/Lt :


Additional photos below
Photos: 9, Displayed: 9


AdvertisementTot: 3.192s; Tpl: 0.058s; cc: 11; qc: 52; dbt: 0.0625s; 3; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 1; ; mem: 1.4mb