Terug naar Havana


Advertisement
Cuba's flag
Central America Caribbean » Cuba
March 16th 2014
Published: July 30th 2017
Edit Blog Post

Baracoa AirportBaracoa AirportBaracoa Airport

Bagage collectie ;)
Geo: 23.1168, -82.3886

Tot 16u vandaag konden we nog genieten van het paradijselijke eiland Cayo Largo. Dan was het terug per vliegtuig mer Aerogaviota naar Havana. Zowel de luchthaventjes als de vliegtuigen zagen er niet al te modern uit maar we zijn er veilig geraakt. Vooral het ophalen van de bagage in Aeropuerto Baracoa in Havana was hilarisch. De valiezen werden geladen op een soort kruiwagen en die werd in een open garage gereden waar iedereen zijn valiezen er zelf kon afhalen.

Een heel contrast was dat wel met het vijfsterrenhotel Melia Habana, waar we de nacht hebben doorgebracht.

Advertisement20th March 2014

Ik zou hier geen vliegtuig durven nemen? Dat is gewoon voor historisch? Wat een geluk dat jullie veilig zijn aangekomen, moeten jullie nu nog terug met zo'n vliegtuig??

Tot: 0.038s; Tpl: 0.008s; cc: 10; qc: 24; dbt: 0.0214s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1mb