No Trip 16524
Tot: 0.206s; Tpl: 0.004s; cc: 2; qc: 24; dbt: 0.0595s; 1; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.3mb