No Trip 17499
Tot: 0.179s; Tpl: 0.005s; cc: 2; qc: 23; dbt: 0.029s; 1; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.3mb