Daaaaar zijn we dan - in Japan!


Advertisement
Japan's flag
Asia » Japan » Fukuoka » Fukuoka
April 5th 2011
Published: April 5th 2011
Edit Blog Post

Héhé... We zijn er. De tweede vlucht was een stuk beter te doen dan de eerste. Niet zo vreemd natuurlijk, aangezien deze 'maar' drie uur was.

Inchecken in Japan ging vebazingwekkend snel - alles ging heel efficient. We werden wel een paar keer besnuffeld door speciale speurhonden (drugs waarschijnlijk).

We waren nog maar net uit het vliegtuig of we stonden al buiten met onze reisleider, Patrick.

Natuurlijk hebben we nog veel meer te vertellen en ook foto's om te laten zien, maar het was een drukke dag, dus we laten het hier even bij.

Co.

Advertisement5th April 2011

veel plezier
Hallo Wendy en Alexander, Fijn dat jullie zijn aangekomen in Japan. Erg veel plezier de komende weken en geniet van het land van de rijzende zon. Pa

Tot: 0.09s; Tpl: 0.01s; cc: 12; qc: 52; dbt: 0.0515s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb