Blogs from Prague, Czech Republic, Europe - page 175

Advertisement

Europe » Czech Republic » Prague July 9th 2005

อยากมามานานแล้ว ในที่สุดก้อมาถึง ตัดสินใจไปเที่ยวก่อนกลับบ้าน ไปขอวีซ่ากะเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่มหาลัยชาวตุรกี แต่มันดันขอวีซ่าไม่ผ่านโปแลนด์ (แพลนไว้ว่าจะไปด้วยกัน) ก้อเลยจองทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่เราได้คนเดียว ก็เลยคิดว่าเอาเว้ย ไหนๆก้อมีวีซ่าแล้ว ไม่แคนเซิลดีกว่า เราก้อเลยตัดสินใจไป ตอนที่ไปปรากก็สวยมาก... read more
นาริกา
ปราค
ปราค

Europe » Czech Republic » Prague July 8th 2005

We left Friday nite (trying to get to heathrow was in itself a nightmare coz half the tubes werent running due to the london bombings) but after an hour and half finally made it and met up with the rest of the gang . Anyway checked in our luggage and went off to find a coffee shop.. flight was slightly delayed and we were flying to Frankfurt and then on to Prague... Unbeknown to us our ticket was in German time (an hour ahead) which meant when we arrived in Frankfurt our connecting flight was leaving in 10min - boy did we run through the airport (all our dreams of eating frankfurters went out the window). Managed to catch the flight and arrived in Prague at midnight. Once in Prague we realise that some of our ... read more
Prague
Prague
Prague

Europe » Czech Republic » Prague July 5th 2005

So my next stop was Prague which, it turns out, is the very place where Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen. I would have to agree with the rumour that Prague is a magnificent city, although there was an unbelievable number of tourists, particularly loud drunken British men who seem to travel in packs of 15-20. I managed to lose my passport in a car after I was generously offered a ride to my hostel from the train station. Fortunately, it was returned to me by Laura, who I had exchanged e-mail addresses with on the train. Thanks again Laura! I thought I was going to be stuck in the Czech Republic for a long while. I stayed in a hostel on a river island in the city centre, which is a ... read more
Laura with my passport
Renos on Prague Castle
Changing of the guard

Europe » Czech Republic » Prague June 26th 2005

WARNING: Longest blog ever. If you make it the end, there´s a reward. If you don´t, I don´t blame you. Hey all, So, I realize it´s been a long, long time since our last blog...many apologies. Except probably no one cares, but I´ll pretend that we have an avid readership. I think Liz left off on our first day in Krakow, but in her half-awake state, she forgot to mention that on our very first tram ride in Poland -- from the train station to the hostel -- we had an unpleasant encounter with the tram police. We each had a transit ticket, and had validated them and we were keeping an eye out for our stop when the ticket inspector gets on. We handed him the tickets and after a few seconds he started sort ... read more

Europe » Czech Republic » Prague June 26th 2005

The Jewish cemetery is an absolute jumble of tombstones. Just to look at it you might think, "How can they be buried so close together?" What I have read is that in centuries past a plot of land was given to the Jews living in the Jewish Quarter to be used as a cemetery. Of course as time passed, a century or two, that cemetery became full. When that happened in Prague, the city fathers refused to allow the cemetery to be expanded. So what could the people do? As people died they were buried on top of others. Soil was brought in and the ground slowly rose to new levels. The tombstones were not buried, but lifted and placed beside the new stone. Thus, the jumble that is seen now. In a way it ... read more
The Jewish Cemetery
The Jewish Cemetery.
The Jewish Cemetery.

Advertisement

Europe » Czech Republic » Prague June 22nd 2005

I have finished my tour of Prauge and it is an amazing city. All you have to do is climb to the top of a hill and look over the city and it is breathtaking. Many of the buildings are done in the Baroque style, even the gothic buildings have facades over the original building. The streets are fun just to wonder. The astronomical clock is pretty neat. At each hour, a skeleton rings a bell repeately while a parade of saints pass overhead before the hour bell is rung. The cathedral in the Prague castle was amazing as well. I never understood why the gothic style of chuch was made to provoke a feeling of dread when you though about God....wait, maybe I do. However Prauge also has another benifit. That is it is very ... read more

Europe » Czech Republic » Prague June 22nd 2005

There is a wonderful picture in the dining room at ITBS showing the Charles Bridge and Old Town beyond. Several weeks ago I thought I'd found the spot and did get a good picture, but when I looked at the photo closely I realized that I had not found the "spot." The other morning after breakfast Nancy and I carefully looked over the photo in the dining hall and decided where it had to be located ... and sure enough we found the spot. Here it is. We are standing just upstream from the Charles Bridge on the bank of Kampa Island. The easiest way to get there is to go down the steps from the Charles Bridge to the island.... read more

Europe » Czech Republic » Prague June 20th 2005

We met Eva last June when we were in the Czech Republic on a hiking Elderhostel. She was one of our Czech guides, taking us each day to a beautiful location and hiking with us through fields and forest, hills and mountains. We learned at that time that she was finishing up her thesis for her masters degree. The thesis topic was what happened to the Jewish people, during the Nazi rule, who had lived in her home town. Besides the academic research required, she was also going to everyone she could find and creating oral histories of that era. When we knew we were coming to Prauge we thought, "Good, we can get in touch with Eva and see her again. However, as we prepared to come here she was preparing to go to the ... read more

Europe » Czech Republic » Prague June 19th 2005

Note: there are no actual swans in this story. First, I had to get up early to pack and schlep luggage over to the hlavní nádraží (main train station), where I left my suitcase at the luggage desk. It's attended, cheap (15 Kč/day!), and Rick says it is said to be safer than the lockers. (My bag ended up just fine, so I'm satisfied with his advice.) Next, I headed back into the Staré Město (Old Town) and attended Mše (Mass) at the Kostel paní Marie pred Týnem (Church of Our Lady of Týn). The most interesting thing about this church is that I had thought the little café buildings were built in front of the church... in fact, they are the front of the church! I discovered this on an earlier reconnaisance run, when I ... read more

Europe » Czech Republic » Prague June 18th 2005

hi, not much time so this will be quick. we have decided to leave early tomorrow morning instead of staying for the day. Prague has lots of tourists and we are looking forward to seeing the castles in Germany. We will be on the train all day tomorrow. Hopefully we will get a room at a hostel, but we made no reservations so it might be an exciting night tomorrow! We are in Germany for two full days and 3 nights and then it's back to Paris. We will stay with Amy's family most of the time so it'll be nice to save on accomadation. Ok well I'm off to go do some sketches of Prague! Love, Courtney... read more
Tot: 0.487s; Tpl: 0.009s; cc: 7; qc: 84; dbt: 0.2968s; 84; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 3; ; mem: 6.5mb