No Trip 20093
Tot: 0.108s; Tpl: 0.005s; cc: 2; qc: 23; dbt: 0.0157s; 23; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 1; ; mem: 6.3mb